Przedszkole Smerfiki Łącko
Przedszkole Smerfiki Łącko

TAŃCZYMY...

Taniec korzystnie wpływa na: rozwój ruchowy, intelektualny, emocjonalny i społeczny.

Zajęcia tanecze dla dzieci w przedszkolu przypominają zabawę przy muzycę. Podstawowym celem jest wyrobienie u przedszkolaka poczucia rytmu, poprawę koordynacji oraz równowagi.

 Taniec jako forma aktywności fizycznej wzmacnia mięśnie, reguluje napięcię ruchowe, kształtuje prawidłową postawę oraz poprawia sprawność dziecka.  Doskonali również orientację przestrzennną i koordynację ruchową.

 Taniec ma wpływ na rozwój intelektualny i emocjonalnypoprawia pamięć oraz inwencję twórczą, uwrażliwia dzieci na sztukę i doznania estetyczne.

 Taniec również wpływa na rozwój społeczny  poprzez nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami oraz współdziałania w grupie. Dziecko podczas zajęć uczy się spostrzegawczości, myślenia przez co podnosi swoją samoocenę.

 

Przedszkolaki uczą się podstawowych kroków:

- walc angielski

- cha - cha

- polka

- polonez

- twist

- samba

- itp.

adres: Czerniec 160, 33-390 Łącko
telefon: 18 447 13 21