Przedszkole Smerfiki Łącko
Przedszkole Smerfiki Łącko

SZKOLENIE PIERWSZA POMOC

Umiejętność niesienia pierwszej pomocy jest bardzo ważna. Już najmłodsze dzieci powinny, być w tym kierunku przygotowywane zarówno przez praktyczne nabywanie umiejętności, jak również oswajane z samą ideą niesienia pomocy i pomagania innym.


Wiemy jak bardzo jest to ważne, dlatego w naszym przedszkolu zorganizowaliśmy szkolenie z Pierwszej Pomocy, które poprowadził Powiatowy koordynator Ratownictwa Medycznego aspirant Wiesław Poparda.

Dzieci uczyły się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy na fantomach dużych i małych, poznały pozycję boczną tzw. bezpieczną, opatrywali rany oraz poznali zasady zachowania się w różnych sytuacjach. 

 

Dziękujemy bardzo za cenną lekcje niesienia pomocy innym ;-) wiemy, że my też możemy być "małymi ratownikami" ;-) 

adres: Czerniec 160, 33-390 Łącko
telefon: 18 447 13 21