Przedszkole Smerfiki Łącko
Przedszkole Smerfiki Łącko

MALUJEMY, RYSUJEMY...

Malowanie i rysowanie wpływa na: rozwój emocjonalny, intelektulany, fizyczny, społeczny.

Rozwija się motoryka mała i percepcja, dziecko uczy się trzymać prawidłowo kredkę, ma to ogromny wpływ na późniejszą naukę pisania. Rozwija się również koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Dzięcko rozwija koncentrację uwagi, pobudza wyobraźnie i kreatywność oraz rozwija swoją artystyczną dusze.

Przez malowanie i rysowanie dziecko poznaje kształty, kolory, pogłębia wiedzę o świecie, jak również wzmacnia poczycie własnej wartości i wiary w siebie.

Kreatywne zabawy farbami, kredkami, itp. wpływają korzystnie na rozwój dziecka i stanowią wspaniałą zabawę.

adres: Czerniec 160, 33-390 Łącko
telefon: 18 447 13 21